Ga direct naar:

Introductie

Willem Hörmann ('s-Hertogenbosch 1953) studeerde af in vijf richtingen waaronder kerkorgel en piano.
Als organist is hij verbonden aan de monumentale Sint-Cathrienkerk te 's-Hertogenbosch waar zich het grote historische Vollebregtorgel bevindt; daarnaast is hij organist in de parochiekerk Allerheiligst Sacrament te Middelrode.
Buiten zijn werk als docent toetsinstrumenten aan de Stichting Regionale Muziekschool 's-Hertogenbosch en de Muzelinck te Oss geeft hij orgelconcerten en werkte hij mee aan diverse uitvoeringen met koren en opname's voor radio, tv en cd. De afgelopen jaren bespeelde hij tijdens concerten meer dan 50 orgels in binnen- en buitenland, waaronder België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Israël en de VS.
Door diverse Brabantse orgelkringen werd hij de afgelopen jaren steeds opnieuw voor het geven van concerten uitgenodigd.
Op zijn repertoire staan de meeste grote werken van J.S. Bach, symfonieën van Widor, Dupré en Vierne, grote werken van Olivier Messiaen, César Franck, Franz Liszt, J.P. Sweelinck, eigen werken en improvisaties.
Regelmatig voert hij hedendaagse werken uit van componisten die hij in levende lijve heeft horen spelen, zoals Naji Hakim en Thierry Escaich; ook laat hij regelmatig werken horen van Brabantse componisten uit de 20ste eeuw zoals Louis Toebosch, Antoon Maessen en Jos van Amelsvoort.
Op veel concerten die hij samen met vooraanstaande koren gaf stonden omvangrijke werken op het programma, waaronder werken voor twee koren en twee orgels; ook begeleidde hij tal van solisten.
Hij zette zich in voor de Brabantse Orgelfederatie, en jarenlang voor de besturen van de Stichting Orgelkring "Hendrik Niehoff", de Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek, en is actief als bestuurslid van de Vrienden van het Smitsorgel Sint-Lambertuskerk Rosmalen, de Orgelkring Sint-Cathrien en de Stichting Regionale Muziekschool 's-Hertogenbosch.

Introduction (Francais)

Introduction

Willem Hörmann (´s-Hertogenbosch 1953) a terminé ses études au conservatoire de musique à Tilburg, Utrecht et Enschede en cinq disciplines dont l’orgue d´église et le piano. Comme organiste il est rattaché à l’église monumentale de Sainte Catherine à ‘s-Hertogenbosch où se trouve le grand orgue historique de Vollebregt. En outre, depuis 25 ans déjà, il est l’organiste apprécié de l’église Saint Pierre à Berlicum. Hors de sa fonction comme professeur d’instruments à clavier d’un centre local pour esthétique artistique, il donne des récitals d’orgue et a apporté sa collaboration à des représentations diverses avec des chœurs ainsi qu’ aux enregistrements pour radio, télévision et compact discs. Pendant les années passées il a joué de plus de 50 orgues différentes aux Pays-Bas et à l’étranger. Son répertoire comprend la plupart des grandes œuvres de J.S. Bach, d’Olivier Messiaen, de César Franck, de J.B. Sweelinck, des symphonies de Widor et de Vierne et des compositions personnelles. Nombre de concerts organisés avec des chœurs éminents, nous ont fait entendre des œuvres considérables, au programme notamment des compositions pour deux chœurs et deux orgues. En plus il a accompagné un grand nombre de solistes. Depuis des années déjà il s’engage pour des fédérations et des fondations diverses qui s’occupent de l’organisation de récitals d’orgue aux Pays-Bas.

Introduktion (Deutsch)

Introduktion

Willem Hörmann (geb. Herzogenbusch 1953) absolvierte das Konservatorium Tilburg, Utrecht und Enschede in fünf Richtungen, darunter Kirchenorgel und Klavier. Als Organist ist er verbunden an der monumentalen St. Kathrinkirche in Herzogenbusch. In dieser Kirche befindet sich die grosse historische Vollbregtorgel. Auch ist er Organist in der Petruskirche in Berlicum. Neben seiner Arbeit als Dozent für Tasteninsrumente an einem Ausbildungszentrum fuer Kunst gibt er Orgelkonzerte und arbeitet er mit an verschiedene Aufführungen mit Chören und Aufnahmen für Rundfunk, Fernsehen und Cd. In den letzten Jahren spielte er während Konzerte auf mehr als 50 Orgeln im In- und Ausland. Sein Repertoire umfasst die meisten Werke von J.S. Bach, Sinfonien von Widor und Vierne, grosse Werke von Olivier Messiaen, Cesar Franck, J.P. Sweelinck und eigene Werke. Bei vielen Konzerten, die er zusammen mit berühmten Chören veranstaltete, standen umfangreiche Werke auf dem Programm, darunter Werke für 2 Chöre und zwei Orgeln. Auch begleitete er eine grosse Zahl von Solisten. Er setzt sich ein für verschiedene Organisationen die sich beschäftigen mit der Veranstaltung von Orgelkonzerten in den Niederlanden.

Introduction (English)

Introduction

Willem Hörmann (Hörmann William ’s-Hertogenbosch 1953) graduated in five subjects, including church organ and piano. As organist he is attached to the monumental Church of St. Cathrien in ‘s-Hertogenbosch which houses the great historic Vollebregt Organ. Willem is also organist at St. Peter Church in Berlicum (Noord-Brabant). Apart from being a teacher of keyboard instruments at the local Institute Artistic Design Center, Willem performs organ concerts and participated in several choral performances and CD-recordings for radio and TV. In recent years he has played more than fifty organs at home and abroad. His repertoire includes the main works of JS Bach, symphonies by Widor and Vierne, major works of Olivier Messiaen, César Franck, JP Sweelinck and his own compositions. Willem performed many concerts with leading choirs, programming major works, including works for two choirs and two organs. He also accompanied numerous solists. Willem has devoted himself to various foundations organizing organ concerts throughout the Netherlands.

Snelkoppelingen